Archiwum 2022

[2023]    [2021]    [2020]    [2019]    [2018]    [2017]    [2016]

Tradycyjnie w połowie grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie
tyskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz zaproszeni goście spotkali się w Sali Przyjęć „Karlik” w Tychach, na spotkaniu opłatkowym. W ten piękny, mroźny i śnieżny wieczór, na Jubileuszowym Spotkaniu Wigilijnym związanym z obchodami 30 Lecia tyskiego Koła SEiRP, zaszczycili nas swoją obecnością:

✦ gen. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski – były Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant-
Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie a także twórca i Dyrektor
Centralnego Biura Śledczego Policji.
✦ nadkom. Paweł Rybarczyk – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w
Tychach wraz z małżonką.
✦ st. bryg. Piotr Szojda – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w
Tychach.
✦ Janusz Sojka – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Tychach wraz z małżonką.
✦ Michał Szczęśniak – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP KWP
Katowice.
✦ Mateusz Marek – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP KMP Tychy.
✦ Paweł Tobolik – Członek Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach – Koordynator Tyskiego Koła SEiRP wraz z małżonką.
✦ Edward Papiewski – Członek Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach wraz z
małżonką.
✦ Ryszard Pietras – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
SEiRP.
✦ Bogusław Buliński – Członek WKR SEiRP wraz z osobą towarzyszącą.
✦ Tomasz Pantak – Przewodniczący Zarządu tyskiego Regionu IPA.
✦ Wioletta Mroczek – Prezes Biura Podróży „Altamira” Katowice-Giszowiec.

Gości powitali :Prezes Zarządu Tadeusz Szkarłat wraz z I Wiceprezesem Andrzejem Trzcińskim.

Po ceremonii powitania, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych koleżanek i kolegów, którzy odeszli na „wieczną służbę” oraz policjantów, którzy zginęli na służbie.

W części oficjalnej nastąpiła uroczystość wręczenia Honorowej Odznaki ZOW SEiRP, którą otrzymali:

✦ Bogusław Buliński
✦ Jan Osior

Odznaki wręczyli członkowie Prezydium ZOW SEiRP: Paweł Tobolik i Edward Papiewski.

W dalszej części ceremonii zostały wręczone Pamiątkowe Medale z okazji
30 Lecia SEiRP w Tychach. Medale zostały wręczone przez Tadeusza Szkarłata i Andrzeja Trzcińskiego w towarzystwie Ryszarda Pietrasa, a otrzymali je:

✦ gen. Kazimierz Szwajcowski
✦ Józefa Osior
✦ Michał Szczęśniak
✦ Wioletta Mroczek
✦ Bogusław Buliński
✦ Lucyna Wurzel
✦ Paweł Tobolik
✦ Piotr Gralak
✦ Mateusz Marek
✦ Wojciech Łechtański
✦ Karol Figiel
✦ Mirosław Żaczek.
✦ Maria Pyka

Legitymację członkowską SEiRP otrzymał kol. Zygmunt Wata, a wręczył ją
kol. Paweł Tobolik.

Prezes Koła Tadeusz Szkarłat złożył uczestnikom Spotkania życzenia świąteczno-noworoczne, po których nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń.

Następnie życzenia świąteczne złożył członkom naszego Stowarzyszenia, przewodniczący ZW NSZZP Michał Szczęśniak.

Miłym akcentem ale i niespodzianką było wręczenie przez przewodniczącego Medali 30 Lecia Powstania NSZZ Policjantów, które na podstawie Decyzji ZG NSZZ Policjantów otrzymali Tadeusz Szkarłat oraz Wanda i Mirosław Rybak.

Jeszcze przed przerwą obiadową nasza koleżanka, Lucyna Wurzel wystąpila z mini recitalem, śpiewając dla wyróżnionych osób kilka utworów operetkowych a po spożyciu wigilijnej kolacji (barszcz z uszkami, karp z ziemniakami i kapustą z grzybami oraz kołocze z makiem i z serem) zaśpiewała kolędy oraz inne, popularne pieśni.

W dalszej części Prezes Zarządu przekazał założenia dot. Planu Działań Koła w 2023 roku oraz poinformował o Decyzji ZG SEiRP dot. wysokości składki członkowskiej, która od stycznia 2023 roku będzie wynosić 60 złotych od każdego członka zwyczajnego Koła.

Na prezenty „pod choinkę” został zaprezentowany przez wiceprezesa Andrzeja Trzcińskiego, kalendarz tyskiego Koła na 2023 rok. Jest to Kalendarz 12 kartkowy, w którym znajdują się między innymi „twarze naszych pięknych pań” a także zdjęcia ze spotkań i wycieczek oraz fotografie plenerowe i bogate kalendarium. Opracowany został przez członków Zarządu
Koła Mariana Kuczmińskiego i Tadeusza Szkarłata.

Drugim prezentem „pod choinkę” jest książka „30 Lecie Tyskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Nasze dzieje wczoraj i dziś”. Prezentacji książki dokonał Tadeusz Szkarłat, który omówił jej treść. Została wydana dla uczczenia Jubileuszu naszego Koła. Jest to swego rodzaju kronika tyskiego Stowarzyszenia, przedstawiająca historię Koła w latach 1992 – 2022. Patronat Honorowy nad książką objął Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba. Pomysłodawcą i autorem książki był Prezes Koła Tadeusz Szkarłat, prace korektorskie wykonała koleżanka Mirosława Malich, pomoc graficzna była dziełem członka Zarządu Mariana Kuczmińskiego, którym za pomoc podziękował Prezes Koła.

Na koniec Spotkania wszyscy uczestnicy zostali obdarowani prezentami. Kalendarze wręczał wiceprezes Andrzej Trzciński, natomiast książkę wraz z autografami „na życzenie” wręczał Tadeusz Szkarłat.

Spotkanie Wigilijne, w którym udział wzięło prawie 70 osób, upłynęło w sympatycznej, rodzinnej atmosferze.

Zobacz zdjęcia...

Przedstawiamy opracowany w naszym Kole mini-poradnik o tym, na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać podczas korzystania z bankowości internetowej oraz internetowych zakupów.

Problematyka ta jest złożona i obszerna, dlatego zalecamy również samodzielne jej zgłębianie, bo mini-poradnik to tylko podstawowa wiedza i jako taki powinien być punktem wyjścia do jej poszerzania.

Członkowie tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz ich rodziny i zaproszeni goście, spotkali się 30 września 2022 r. w Domu Przyjęć „Jajosty” w Bieruniu, by uroczyście świętować Jubileusz 30-lecia Koła. Przy wejściu uczestnicy byli częstowani kieliszkiem szampana.

Wszystkich przybyłych gości powitał Prezes Zarządu, Tadeusz Szkarłat. Swoją obecnością zaszczycili nas:

✦ Bernard Bednorz - Starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego
✦ Jerzy Mantaj - Wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego
✦ Stanisław Jagoda – Wójt Gminy Chełm Śląski
✦ Janusz Sojka – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tychach, reprezentujący Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziubę, który z powodu kontuzji nie mógł uczestniczyć w naszym spotkaniu
✦ nadkom. Paweł Rybarczyk - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach wraz z małżonką
✦ st. bryg. Piotr Szojda - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
✦ Sylwia Romaniuk - Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach i jednocześnie Prezes Zarządu Koła SEiRP w Mysłowicach, wraz z mężem
✦ Krystyna Rogala - Skarbnik ZOW SEiRP w Katowicach wraz z mężem, Arkadiuszem Rogalą, Prezesem Zarządu Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach,
✦ Jarosław Dziendziel - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Tychach,
✦ Edward Lesiewicz - Prezes Zarządu Koła SEiRP w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z małżonką
✦ Aleksander Cegielski - Prezes Zarządu Koła SEiRP w Bielsku-Białej
✦ Stanisław Jeziorański - Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice.

Pamiętając o naszych Koleżankach i Kolegach oraz funkcjonariuszach Policji, którzy odeszli na „wieczną służbę”, minutą ciszy uczczono Ich pamięć.

Okolicznościowe przemówienie z okazji Jubileuszu wygłosił Prezes Zarządu Koła, Tadeusz Szkarłat, który przedstawił krótki rys historyczny naszego Stowarzyszenia, uwzględniając w nim działalność statutową Koła, między innymi pomoc materialną dla emerytów i rencistów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a także działalność kulturalną oraz integrację środowiska emerytów i rencistów policyjnych. W swoim wystąpieniu powitał serdecznie członka-założyciela tyskiego Stowarzyszenia, Kolegę Bernarda Gizdola, który pełnił funkcję Skarbnika w pierwszym Zarządzie Koła w Tychach.

W dalszej, oficjalnej części spotkania, nastąpiła dekoracja zasłużonych członków i sympatyków tyskiego Koła SEiRP. Odznakę Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie, „Za zasługi dla SEiRP” wraz z dyplomem otrzymał kol. Bernard Gizdol, a wręczenia dokonali sekretarz ZOW SEiRP w Katowicach, Sylwia Romaniuk wraz z członkiem Prezydium ZOW SEiRP i Prezesem tyskiego Koła, Tadeuszem Szkarłatem.

Honorowe Odznaki Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach otrzymali: Bernard Bednorz, Paweł Dolina, Bernard Gizdol, Mirosław Gluza, Stanisław Jeziorański, Marian Kuczmiński, Ryszard Pietras i Paweł Rybarczyk, a odznaki wręczali Sekretarz ZOW SEiRP, Sylwia Romaniuk wraz ze Skarbnikiem ZOW SEiRP, Krystyną Rogalą i Tadeuszem Szkarłatem, członkiem Prezydium ZOW SEiRP.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia, Zarząd Koła SEiRP w Tychach postanowił upamiętnić tę rocznicę Pamiątkowym Medalem 30-lecia Koła SEiRP - za zasługi w działalności na rzecz tyskiego Koła. Medale wręczono 34 osobom, w tym zaproszonym gościom, a wręczali je Prezes Koła, Tadeusz Szkarłat wraz z wiceprezesami, Andrzejem Trzcińskim i Ryszardem Pietrasem.

Po ceremonii medalowej głos zabrali zaproszeni goście: Sylwia Romaniuk, Janusz Sojka, który odczytał List od Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby, Paweł Rybarczyk, Bernard Bednorz, Stanisław Jagoda, Piotr Szojda, Arkadiusz Rogala i Edward Lesiewicz. W swoich krótkich wystąpieniach złożyli życzenia związane z jubileuszem Koła oraz przekazali listy gratulacyjne.

Na zakończenie części oficjalnej nastąpiła miła uroczystość związana z przyjęciem nowych członków do tyskiego Koła. Legitymacje członkowskie otrzymali: Teresa Cierpich, Alina Jargieło, Jarosław Niemiec, Tomasz Szczot i Tomasz Krasiejko – członek wspierający. Legitymacje wręczali; Sylwia Romaniuk, w towarzystwie Ryszarda Pietrasa - Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOW SEiRP i Prezesa Koła, Tadeusza Szkarłata.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestników zaproszono na uroczysty obiad, a po nim, na pyszny „Jubileuszowy Tort”. Tak wspaniała uroczystość nie mogła się odbyć bez tańców. Oprawę muzyczną zapewnił nieoceniony Jerzy Sklorz, który przygrywał do tańca do późnych godzin wieczornych. Sympatyczne panie kelnerki zapełniły stoły bardzo smacznym jedzeniem i napojami - stoły wręcz „uginały” się pod jadła. Prawie 70 osób mogło do syta konsumować „pyszności”, które przygotowała dla nas właścicielka „Zajazdu” pani Magda, za co składamy serdeczne podziękowanie.

Do następnego spotkania, czyli „do zaś”.

Zobacz zdjęcia...

Przedstawiamy relację z pobytu członków i sympatyków tyskiego Koła SEiRP oraz Kół SEiRP z Żywca i Czechowic Dziedzic, na chorwackiej wyspie Korčula, w dniach 16-23 września br.

Zobacz zdjęcia...

Informujemy, że w dniu 7.07.2022 r., na posiedzeniu Zarządu Głównego SEiRP podjęto uchwałę w sprawie nowej wysokości składki członkowskiej, która od 1.01.2023 roku wynosić będzie 60 złotych.

W załączeniu, Uchwała nr 16.VIII/ZG/2022.

W dniu 12 lipca br., w Mediatece w Tychach odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. W akademii uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. Roman Rabsztyn, Komendant Miejski Policji w Tychach, mł. insp. Romanem Fitrzykiem i jego Zastępca, nadkom. Paweł Rybarczyk.

W uroczystej zbiórce, oprócz funkcjonariuszy uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Miasta Tychy z prezydentem Andrzejem Dziubą, Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Straży Miejskiej oraz Prokuratury i Sądu Rejonowego.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych reprezentował Wiceprezes Zarządu Koła, kol. Mirosław Gluza.

W części oficjalnej funkcjonariusze otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie oraz nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Tychy.

Odbył się również festyn z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych, między innymi były pokazy tresury psa policyjnego, a także pokazy funkcjonariuszy z konnego oddziału Policji, nowoczesnych radiowozów i motocykli oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego z PSP w Tychach.

Opracował: Tadeusz Szkarłat

Zobacz zdjęcia...

W dniach 8 – 15 czerwca br., trzydziestoosobowa grupa członków tyskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wypoczywała nad Bałtykiem, w Ośrodku Wypoczynkowym „Familijni” w Pogorzelicy, gmina Rewal.

Przy wyjeździe z Tychów towarzyszył nam dość mocny deszcz, ale już po przejechaniu ok. 100 km. pogoda zaczęła nam sprzyjać. Przez cały czas, aż do powrotu mieliśmy piękną, słoneczną pogodę. Oczywiście woda w morzu tradycyjnie była zimna, ale mieliśmy w naszej grupie „morsa” który skorzystał z kąpieli morskich. Pozostali mogli jedynie spacerować po pięknej plaży, opalać się i „konsumować” jod. Była możliwość uczestniczenia w wycieczce do Międzyzdrojów oraz przejażdżką nadmorską kolejką wąskotorową z Pogorzelicy do Trzęsacza.

Członkowie naszej grupy mieli także możliwość udziału w spotkaniu integracyjnym przy muzyce, a także w organizowanych turniejach, np. Familiadzie (oczywiście bez udziału kamer telewizyjnych i p. Karola Strasburgera), ale faktem jest to, że wygrała ekipa, której kapitanem był oczywiście Prezes, a w pięcioosobowej ekipie jedną z zawodniczek była jego żona Krystyna. Wygrana została przekazana na cel charytatywny.

Wszystkie opinie uczestników tych 7-dniowych wczasów były pochlebne dla organizatora, którym było Biuro Podróży „Altamira” z Giszowca.

Opracował: Tadeusz Szkarłat.

Zobacz zdjęcia...

Poniżej zamieszczamy relację Kolegi Mirosława Leszczyka, z tegorocznego, siódmego już Pikniku Weterana Policji. W tym samym miejscu i czasie, odbyło się również zebranie członków tyskiego Koła SEiRP, którzy udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrali nowy Zarząd, na kadencję 2022-26 r.

Zachęcamy do lektury i do skromnej galerii.

W dniu 15 lipca 2022 r. zmarł nagle nasz Kolega, Jan Kaleta - członek tyskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych od 2016 roku.

Uroczystości pogrzebowe zostały odprawione w dniu 25 lipca br. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, z udziałem asysty honorowej Oddziału Prewencji KWP Katowice. Nasz Kolega pochowany został na cmentarzu przy ul. Armii Krajowej w Katowicach-Piotrowicach. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyło duże grono emerytów policyjnych wraz z rodzinami.

Podinsp. w st. spocz. Jan Kaleta pracował w tyskiej Policji od 1979 roku. Był komendantem Komisariatu Kolejowego a następnie komendantem Komisariatu Policji w Lędzinach, skąd odszedł w 2002 roku na emeryturę.

Był wymagającym ale i życzliwym człowiekiem. Pomagał funkcjonariuszom w rozwiązywaniu ich problemów zarówno materialnych jak i osobistych.

Wraz ze swoją żoną, Małgorzatą brał aktywny udział w spotkaniach integracyjnych i wycieczkach organizowanych przez tyskie Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Pożegnaliśmy Go z wielkim smutkiem. Cześć Jego pamięci. Niech spoczywa w pokoju.

AI Website Builder