Przedstawiamy opracowany w naszym Kole mini-poradnik o tym, na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać podczas korzystania z bankowości internetowej oraz internetowych zakupów.

Problematyka ta jest złożona i obszerna, dlatego zalecamy również samodzielne jej zgłębianie, bo mini-poradnik to tylko podstawowa wiedza i jako taki powinien być punktem wyjścia do jej poszerzania.

❇️ Zapraszamy do udziału w wycieczce krajoznawczej do Sandomierza i Kazimierza Dolnego, w dniach 19-21.06.2024 r.

Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie składki członkowskiej.

Koszt wycieczki wynosi 950 zł od osoby (z tej kwoty, po otrzymaniu refundacji z KWP, zwrot w kwocie 270 zł na osobę). Dla członków wspierających i sympatyków koszt wynosi 1000 zł od osoby.

Zakwaterowanie w rezydencji Pod pieprzówkami koło Sandomierza. W kosztach uczestnictwa zapewnione: bankiet z muzyką na żywo, spotkanie przy grillu, bilety wstępu, obiady podczas wycieczek w dniach 20 i 21.06.2024 r. oraz opieka przewodnika.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.05.2024 r. wraz z wpłatą na konto Kola SEiRP.

A oto szczegółowy program wycieczki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.


2024-04-05 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.

W dniu 22 marca br. ,w Domu Przyjęć „Karlik” w Tychach, odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła oraz uroczyste spotkanie integracyjne, z okazji Dnia Kobiet.

Członków Koła oraz zaproszonych gości powitał Prezes Koła, kol.Tadeusz
Szkarłat. Swoją obecnością zaszczycili nas:

✦ podinsp. Tomasz Zawadzki – I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach
✦ Paweł Tobolik – członek Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach, prezes Koła   
SEiRP w Będzinie (koordynator tyskiego Koła)
✦ Ryszard Pietras – Wiceprzewodniczący WKR SEiRP w Katowicach(członek Koła)
✦ Bogusław Buliński – członek WKR SEiRP w Katowicach(członek Koła)
✦ nadkom.w st. spocz. Paweł Rybarczyk wraz z małżonką

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszych zmarłych koleżanek i kolegów (w tym zmarłego w dniu 20.03.24 r. kol. Piotra Brudek).

Miłym akcentem zebrania było wręczenie Honorowej Odznaki ZOW SEiRP kol. Aleksandrze Rosickiej, która w latach 2017-2022 pełniła funkcję skarbnika Koła.

W dalszej części zebrania, prezes Koła, Tadeusz Szkarłat przedstawił porządek zebrania wraz z regulaminem zebrania sprawozdawczego. Zaproponował powołanie na przewodniczącego zebrania, kol. Ryszarda Pietrasa, a na protokolanta ,kol. Stanisława Duszyńskiego. Zarówno dokumenty jak i kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniach.

Przewodniczący zebrania przedstawił pod głosowanie kandydatury do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków, które również ostały przyjęte jednogłośnie. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej kol. Ilona Michalska
stwierdziła prawomocność zebrania w II terminie, na podstawie listy obecności
członków uprawnionych do głosowania.

Następnie zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu Koła, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z kontroli działalności Koła przez Komisję Rewizyjną a także Plan Działania Koła na rok 2024 wraz z preliminarzem budżetowym. Ponieważ nikt z członków Koła nie zabierał głosu w dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami i Planem Działania Koła, zostały przeprowadzone głosowania, które jednogłośnie przyjęły przedstawione dokumenty.

W wystąpieniach zaproszonych gości, kol. Paweł Tobolik przedstawił aktualną sytuację związaną z powołaniem nowej komisji socjalnej KWP.

Po zakończeniu zebrania odbyła się część integracyjna. Głównym wydarzeniem była przedstawiona przez prezesa Koła informacja o „Złotych Godach” naszych członków: Józefy i Jana Osior oraz Teresy i Janusza Mila.
Oprócz życzeń i odśpiewania „Sto Lat”, szczęśliwi i wytrwali w miłości małżonkowie zostali obdarowani wiązankami kwiatów i koszami prezentowymi.

Przed zaproszeniem do uroczystego obiadu i poczęstunku, prezes Koła
złożył wszystkim Paniom życzenia z okazji minionego Dnia Kobiet, następnie
odbyła się „ceremonia kwiatowa” oraz wręczenie świątecznych upominków
w postaci porcelanowych „zajączków”. 

Spotkanie upłynęło w miłej, przedświątecznej atmosferze, niestety przy
średniej frekwencji.

Zobacz zdjęcia...

Kilka słów wyjaśnienia. Jak wszyscy wiemy, od dwóch miesięcy mamy nowy Parlament, a od miesiąca nowy Rząd. Emeryci i renciści policyjni, także członkowie naszego Stowarzyszenia , objęci dyskryminującymi przepisami ustawy z 16 grudnia 2016 roku mieli więc podstawy sądzić, że ruszą też prace nad realizacją obietnicy, zawartej w 20 punkcie Umowy koalicyjnej, podpisanej 11 listopada 2023 roku, która brzmiała: Wprowadzimy rozwiązania przywracające prawa nabyte emerytów pobierających świadczenia na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Tak się jednak nie stało Dlatego w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, wyrażające oczekiwania funkcjonariuszy pokrzywdzonych przez ustawę grudniową. Część tych komentarzy, to krytyczne uwagi w stosunku do stowarzyszeń mundurowych, które jakby nie zauważyły powyborczej zmiany i nie wykazywały żadnej aktywności, związanej chociażby z uzyskaniem informacji o stanie realizacji zawartej w umowie koalicyjnej obietnicy czy włączeniu się do prac nad opracowaniem sposobów przywrócenia świadczeń.

Część krytycznych komentarzy publikowana była i jest w internetowym, znanym pewnie niektórym z Was, "Olsztyńskim Biuletynie Informacyjnym", popularnym OBI, wydawanym przez ZOW SEiRP w Olsztynie, którego Prezes, Kolega Jerzy Kowalewicz, jak widać, nie ma problemu z publikacją materiałów, poruszających kontrowersyjne tematy.

W 172 numerze OBI, swoje stanowisko w tej sprawie, w formie listu przedstawił Prezes ZG SEiRP, Kolega Antoni Duda. Wywołani do tablicy autorzy, swoją Odpowiedź zamieścili w kolejnym numerze OBI. Autorzy ci, to emerytowani funkcjonariusze Policji oraz służb ochrony Państwa, bez wyjątku objęci ustawami z 2009 i 2016 roku. Z ich opiniami możecie się zgadzać lub nie, ale z pewnością warto je poznać. Dlatego też mamy nadzieję, że nie będzie to ostatnia publikacja ich tekstów w naszej witrynie.

Nowy, 2024 rok zaczynamy od informacji o dwóch wydarzeniach, które miały miejsce jeszcze w roku ubiegłym:

ANDRZEJKI POD BISKUPIĄ KOPĄ.

Na tegoroczną zabawę Andrzejkową, członkowie tyskiego Koła SEiRP udali się w dniach 27-29.11.2023 r. do miejscowości Pokrzywna, w pobliżu Głuchołaz, gdzie
w gościnnym Ośrodku Wypoczynkowym „Sudety” mieli możliwość zarówno wypoczynku jak i zabawy. Kierownictwo Ośrodka zorganizowało wycieczkę autokarową do uroczego miasteczka jakim są Głuchołazy. Przez dwa dni odbywały się zabawy Andrzejkowe. Zarówno pogoda jak i humory dopisały, było zimowo i wesoło.

WIGILIA TYSKICH EMERYTÓW POLICYJNYCH.

Tegoroczne Spotkanie Wigilijne członków tyskiego Koła SEiRP odbyło się
w dniu 15 grudnia 2023 r., w gościnnym Domu Przyjęć „Karlik” w Tychach.
Na tym uroczystym Spotkaniu gościliśmy:

✦ I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Tychach, podinsp. mgr Tomasza Zawadzkiego,
✦ Członka Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach-koordynatora tyskiego Koła, kol. Pawła Tobolika,
✦ Członka Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach kol. Edwarda Papiewskiego wraz z małżonką,
✦ byłego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Tychach, nadkom. w st. spocz. Pawła Rybarczyka wraz z małżonką,
✦ Prezesa Zarządu Koła nr 4 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Państwowej Straży w Tychach kol. Ryszarda Kurka.

Gości powitał Wiceprezes Zarządu Koła, kol. Andrzej Trzciński, następnie minutą
ciszy uczczono pamięć naszych kolegów i policjantów, którzy odeszli „na wieczną służbę”.

Wiceprezes Andrzej Trzciński, w imieniu Zarządu Koła złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2024 Roku.

Życzenia świąteczne przekazał również I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, podinsp. Tomasz Zawadzki oraz w imieniu Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach, kol. Paweł Tobolik.

Podczas tradycyjnego „łamania się opłatkiem” i składania sobie życzeń świątecznych, uczestnicy Spotkania otrzymali Kalendarz Koła na 2024 rok,
opracowany przez członka Zarządu, kol. Mariana Kuczmińskiego oraz zostali zaproszeni do tradycyjnej „wieczerzy wigilijnej”. Pomimo swojej nieobecności, Prezes Koła wraz z małżonką „zdalnie” czuwał nad organizacją Spotkania i menu. Oprócz tradycyjnej zupy grzybowej, karpia z ziemniakami i kapustą z grzybami oraz ciasta, zaserwowano po raz pierwszy świąteczne „makówki”, przygotowane przez Piekarnię Tomasza Dajki w Bojszowach Nowych.

Ten kolejny Wieczór Wigilijny, pomimo niezbyt dużej frekwencji, spowodowanej miedzy innymi problemami zdrowotnymi naszych członków i sympatyków, upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.

Zobacz zdjęcia...

Website Software