Archiwum 2017

[2023]    [2022]    [2021]    [2020]    [2019]    [2018]    [2016]

Członkowie i sympatycy tyskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych teatralnie zakończyli rok.

W dniu 28.12.2017 r. duża grupa tyskich emerytów policyjnych wraz z żonami i sympatykami Koła wyjechała autokarem do cesarsko-królewskiego Krakowa gdzie złożyła wizytę w Teatrze im.J.Słowackiego, uczestnicząc w przedstawieniu „Zemsty” A.Fredry w reżyserii Anny Augustynowicz i wspaniałym wykonaniu krakowskich artystów czego dowodem były długotrwałe oklaski na zakończenie spektaklu.

Wracając z Krakowa w późnych godzinach wieczornych, nastąpiła „przerwa w podróży” gdzie w Hotelu „PINOCY” w Lędzinach odbyło się spotkanie sylwestrowo-noworoczne przy kawie, ciastku i oczywiście lampce szampana. W trakcie spotkania prezes koła Tadeusz Szkarłat wraz z sekretarzem Mirosławem Gluzą zrobił miłą niespodziankę małżonkom Krystynie i Marianowi Kuczmińskim wręczając im piękny bukiet kwiatów z okazji obchodzonej w tym dniu 43 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego a wszyscy uczestnicy spotkania odśpiewali sympatycznej parze Jubilatów tradycyjne „sto lat”, było też „gorzko ,gorzko”.

Wizytą w krakowskim teatrze zakończona została działalność tyskiego Koła w 2017 roku, a co przyniesie Nowy Rok?

„Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba” – jak to powiadał Rejent Milczek.

Zobacz zdjęcia...

W czwartkowe popołudnie 14 grudnia 2017 r. członkowie tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach wraz z rodzinami i sympatykami spotkali się w pięknej sali balowej Domu Przyjęć Okolicznościowych „Pinocy” w Lędzinach na dorocznym spotkaniu przedświątecznym.

Gości serdecznie powitali pan Joachim Pinocy oraz prowadząca spotkanie kol.Elżbieta Dąbrowska, która powitała zaproszonych gości którym byli Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Andrzej Trzciński, V-ce Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZW SEiRP w Katowicach Marek Głowania, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tychach st. asp. sztab. Marcin Wróbel, członek Zarządu Głównego Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Józef Gorzałka z małżonką, V-ce Przewodnicząc Zarządu ZZ Prac.Policji w Tychach Jadwiga Świerz, Prezes Koła nr 18 Związku Żołnierzy WP Alicja Madejska, Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach Ryszard Purzyński z małżonką i Prezes Koła nr 5 SEiRP w Bytomiu Leszek Lorenc z małżonką. Powitani zostali również członkowie Zarządu oraz członkowie i sympatycy tyskiego Koła . Minutą ciszy uczczono pamięć tych co odeszli „na wieczną służbę”.

W dalszej części Spotkania wręczona została komendantowi miejskiemu Policji mł. insp. Andrzejowi Trzcińskiemu Honorowa Odznaka ZW SEiRP w Katowicach, wręczono legitymacje członkowskie dwom nowym członkom oraz siedmiu członków wspierających w tym panie Jolanta Pinocy i Lucyna Wurzel a także prof.dr hab.inż.Maciej Rojek. Pamiątkowe statuetki z okazji XXV-lecia tyskiego Koła SEiRP w Tychach otrzymało 14 osób, w tym Honorowy Prezes Koła Józef Hejczyk. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy tego przedświątecznego Spotkania Opłatkowego złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne i połamali się opłatkiem oraz spożyli wigilijny obiad .

Pięknymi kolędami w wykonaniu śpiewaczki operetkowej Lucyny Wurzel (sopran) i znakomitego chórzysty Joachima Pinocego zakończyła się pierwsza część naszej uroczystości. W drugiej części wieczoru odbył się koncert „Operetka pod choinkę” w wykonaniu znanych artystów Eweliny Sobczyk - sopran i Adama Żaaka - tenor z towarzyszeniem muzyków Joanny Kania(klarnet i saksofon) oraz Rafała Gudyki (fortepian), którzy zostali nagrodzeni długotrwałymi brawami, między innymi za pieśń Tewje Mleczarza z musicalu „Skrzypek na dachu” w wykonaniu Adama Żaaka w gwarze śląskiej

Zobacz zdjęcia...

Po 25 latach – w dniu 27 października 2017 r. w jednym z domów przyjęć w Tychach odbyło się Uroczyste Spotkanie z okazji XXV lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach.

W dniu 15 września 1992 roku z inicjatywy grupy emerytowanych tyskich policjantów powstało Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Resortu Spraw Wewnętrznych RP( które następnie zostało oznaczone numerem 3 w woj.śląskim). Na pierwszym zebraniu Koła w dniu 20.11.1992 r. prezesem Zarządu został wybrany mjr w st. spocz. śp. Eugeniusz Garbecki – były Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Tychach.

Po 25 latach – w dniu 27 października 2017 r. w jednym z domów przyjęć w Tychach odbyło się Uroczyste Spotkanie z okazji XXV lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach.

Naszymi gośćmi podczas tej uroczystości byli:

Piotr Czarnynoga – Radny Sejmiku Woj.Śląskiego
Tomasz Pantak – Naczelnik Wydziały Prewencji KMP w Tychach
Piotr Stypa wraz z małżonką – Prezes ZW SEiRP w Katowicach,
Edward Lesiewicz wraz z małżonką – V-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach
Jacek Jędryszek – Skarbnik ZW SEiRP w Katowicach
Marek Głowania – V-ce Przewodniczący WKR SEiRP w Katowicach
Alicja Madejska – Prezes Koła nr 18 Związku Żołnierzy WP w Tychach
Jadwiga Świerz – V-ce Przewodnicząca ZT ZZ Prac.Policji w Tychach
Marek Adamczyk – Prezes Koła nr 1 SEiRP w Zabrzu,
Leszek Lorenc wraz z małżonką – Prezes Koła nr 5 SEiRP w Bytomiu,
Ryszard Purzyński – Prezes Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach
Ewa Macek – Sekretarz Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach

Gościem Honorowym był kol.Bernard Gizdol – członek założyciel tyskiego Koła, który pełnił funkcję skarbnika w pierwszym Zarządzie.

Gościom towarzyszyło bardzo liczne grono członków Koła i członków wspierających wraz z małżonkami, w tym Honorowy Prezes Koła SEiRP w Tychach kol.Józef Hejczyk, byli również obecni członkowie: były komendant Komendy Miejskiej Policji w Tychach kol.Ryszard Pietras i były komendant Komisariatu Policji w Lędzinach kol. Jan Kaleta.

Pierwszym punktem spotkania był uroczysty obiad, po którym Prezes tyskiego Koła Tadeusz Szkarłat powitał licznie zgromadzonych gości i wszystkich członków wraz z małżonkami, którym serdecznie podziękował za przybycie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 2017 r. kolegów-członków Koła: Franciszka Serwy, Mieczysława Karatysza, Tadeusza Łyczewskiego i Alwina Skrzypczyka. Następnie Prezes Szkarłat przedstawił rys historyczny tyskiego Koła, po którym nastąpiła miła uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek z okazji XXV Lecia Koła. Otrzymali je zaproszeni goście oraz najstarsi członkowie Koła: Ryszard Błeszyński, Kazimierz Gorewoda, Franciszek Kasperczyk i Włodzimierz Rosicki – których przynależność datuje się od 1992 roku. Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach ppłk w st. spocz. mgr Piotr Stypa przekazał list gratulacyjny, a następnie w towarzystwie Prezesa Koła nr 3 SEiRP w Tychach mgr Tadeusza Szkarłata wręczył 14 legitymacji członkowskich nowym członkom Koła, w tym 9 Certyfikatów Członka Wspierającego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki z okazji XXV Rocznicy. Zaproszeni prezesi Kół SEiRP złożyli życzenia dla tyskiego Koła, wręczyli listy gratulacyjne oraz pamiątkowe upominki na ręce prezesa Szkarłata.

W części artystycznej wystąpiła znana w kraju i zagranicą śpiewaczka operetkowa pani Lucyna WURZEL (sopran), która w prawie godzinnym koncercie wykonała arie ze znanych i lubianych operetek i musicali. W kilku utworach towarzyszył jej znany lędziński przedsiębiorca i animator kultury, założyciel Chóru „Sursum Corda” w Lędzinach pan Joachim PINOCY(baryton),który podczas uroczystości otrzymał Certyfikat Członka Wspierającego. Za piękny śpiew artystka i towarzyszący jej Joachim Pinocy otrzymali długotrwałe oklaski oraz kwiaty

Zobacz zdjęcia...

W dniu 16.10.2017 r. Koło Miejskie SEiRP w Katowicach obchodziło XXV rocznicę działalności.

Z tej okazji w Centrum Konferencyjno-Restauracyjnym „Club 99” w Katowicach odbyła się uroczystość związana z tą rocznicą którą zaszczycili między innymi prezes Zarządu Głównego SEiRP Antoni Duda, prezes ZW SEiRP Piotr Stypa oraz wiceprezesi Mieczysław Skowron, Edward Lesiewicz i Edward Krzysztofik a także prezesi Kół Terenowych z Bytomia, Gliwic, Tychów i Nowego Sącza. Obecni byli również przedstawiciele Policji, Biura Poselskiego i Urzędu Miejskiego w Katowicach. Podczas uroczystości zaproszeni goście oraz zasłużeni członkowie Koła zostali obdarowani pamiątkowymi medalami Koła.

W trakcie tej miłej uroczystości zostało podpisane Porozumienie o współpracy między Kołem Miejskim Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nr 12 w Katowicach a Kołem nr 3 SEiRP w Tychach, które podpisali prezesi Kół Ryszard Purzyński i Tadeusz Szkarłat. Porozumienie to dotyczy między innymi wzajemnej współpracy w integracji naszego środowiska poprzez wspólne organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i integracyjnych. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości nastąpiła część taneczna, podczas której do tańca przygrywał członek wspierający z tyskiego Koła. Była to bardzo udane spotkanie okolicznościowe.

Zobacz zdjęcia...

W dniach 4–6 września 2017 r. tyscy emeryci i renciści policyjni wraz z rodzinami i sympatykami Koła postanowili zwiedzić byłe polskie miasta Lwów i Żółkiew na Ukrainie.

W nocy z 3 na 4 września uczestnicy wyruszyli z parkingu przy KMP w Tychach autokarem przy komplecie „pasażerów” i po około 5 godzinach jazdy znaleźli się na przejściu granicznym w Medyce. W oczekiwaniu na odprawę uczestnicy wycieczki mieli możliwość nabycia u sekretarza Koła kol.Mirka Gluzy okolicznościowej czapki z tyskim logo Koła. Po odprawie paszportowej wszyscy udali się w kierunku Lwowa, gdzie czekała ich przewodniczka Oksana. Lwów przywitał „gości” deszczem, co trochę przeszkadzało w zwiedzaniu miasta. Na Starym Mieście zwiedzili Rynek z Kamienicami Czarną i Królewską, Aptekę-muzeum z lampą Łukasiewicza, następnie Kopalnię Kawy i Pracownię Czekolady, Kaplicę Boimów, katedrę Łacińską, hotel George, a pod pomnikiem wieszcza Adama Mickiewicza uczestnicy wycieczki zrobili pamiątkową fotografię.

Około godz.16.00 wszyscy dotarli do miejsca pobytu czyli do Hotelu Mars w miejscowości Malechów, położonego 6 km od centrum Lwowa. Wieczorem około godz.18.00 w sali restauracyjnej odbył się uroczysty bankiet, gdzie były podane specjały kuchni ukraińskiej.

Drugi dzień rozpoczęty był zwiedzaniem Cmentarza Łyczakowskiego w tym cmentarza Orląt Lwowskich. Po zwiedzeniu Cmentarza uczestnicy udali się do gmachu Opery Lwowskiej, gdzie zwiedzali jego wnętrza, widownię, salę lustrzaną, przewodniczka opowiedziała dzieje Opery Lwowskiej i ich znakomitych artystów.

Kontynuując wycieczkę zwiedzili następnie wnętrza Katedry Ormiańskiej, Cerkiew Przemienienia Pańskiego, Katedrę, bazarek artystów „Wernisaż”.

W trzecim dniu uczestnicy wycieczki udali się do miasta Żółkiew, gdzie po przyjeździe zwiedzili rynek z zabytkowymi kamieniczkami, pozostałości po zamku Sobieskich i fortyfikacji miejskich, a także piękne kościoły: polski parafialny św.Wawrzyńca, gdzie w krypcie jest pochowany Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski.

Około godz.15.00 wyruszyli w kierunku kraju czyli do przejścia granicznego w Korczowej. Po około pięciu godzinach oczekiwania na wjazd do kraju i po około 15 minutowej odprawie paszportowej mogli się udać autostradą A-4 w kierunku Tychów. Około godz.1.00 w nocy trzydniowa wycieczka do „wschodniego sąsiada” została zakończona.

Zobacz zdjęcia...

Tyskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zorganizowało akcję charytatywną. Była ona odpowiedzią na apel o pomoc dla 4-letniego Jasia Paszek- syna policjanta z Tychów. Każdy może włączyć się w inicjatywę i wesprzeć Jasia w walce z chorobą.

Jaś jest synkiem jednego z naszych policjantów z tyskiej komendy i podopiecznym Fundacji „Gwiazda Nadziei”. Chłopczyk wymaga stałej rehabilitacji i leczenia. Stwierdzono u niego rdzeniowy zanik mięśni (SMA typ III). Choroba uniemożliwia Jasiowi samodzielne poruszanie się. Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach rozpoczęto zbiórkę pieniędzy dla małego Jasia, w którą zaangażował się sekretarz Zarządu Koła SEiRP Mirosław Gluza. Ogółem zbierano ponad 600 złotych, która została wpłacona na konto Fundacji Gwiazda Nadziei w Katowicach nr konta 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000. Darczyńcami byli zarówno emeryci i renciści policyjni, jak też tyscy policjanci.

Podczas posiedzenia Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w tyskiej komendzie odbyła się miła uroczystość, w której uczestniczył mały Jaś w towarzystwie ojca. Prezes Zarządu Tadeusz Szkarłat w obecności członków Zarządu wręczył asp. sztab. Piotrowi Paszek pamiątkowy czek, natomiast Jasio otrzymał prezent w postaci zabawki – samochodu policyjnego z napędem i sygnalizacją dźwiękowa.

Akcja charytatywna emerytów i rencistów policyjnych w Tychach nie została zakończona i w dalszym ciągu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy dla Jasia. Każdy może włączyć się w pomoc dla Jasia.

Pomóż Jasiowi

przekazując 1% podatku dochodowego dopisując: dla Jasia Paszka

KRS Fundacji „Gwiazda Nadziei”: 0000298237
lub

przekazując darowiznę na konto:

Fundacja „Gwiazda Nadziei”
ul. H. Dąbrowskiego 22; 40-032 Katowice

32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
– z dopiskiem: dla Jasia Paszka

Dla przelewów z zagranicy:
Kod IBAN: PL 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
Kod SWIFT: AGRIPLPR

Adres głównej siedziby banku:
Credit Agricole Polska S.A.
ul. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

Za wszelką pomoc dziękujemy.

Zobacz zdjęcia...

W dniu 7.06.2017 r. członkowie Zarządu Koła nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych spotkali się w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach z p.o. Komendantem Miejskim Policji mł. insp. mgr Andrzejem Trzcińskim.

Podczas spotkania zostało podpisane Porozumienie o współpracy w zakresie korzystania z pomieszczeń i urządzeń siłowni, znajdującej się na terenie jednostki przez członków Koła. Prezes Zarządu Koła Tadeusz Szkarłat przedstawił plany i zamierzenia związane z funkcjonowaniem Koła w najbliższym czasie.

W dniu 18 maja 2017 r. na strzelnicy w Siemianowicach Śl. odbył Się Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Koła Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach w konkurencji z pistoletu sportowego.

W Turnieju udział wzięło kilkanaście reprezentacji Kół SEiRP z woj. śląskiego oraz reprezentacja Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Tyskie Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych reprezentowała drużyna w składzie: Sławomir Doboszyński, Mirosław Gluza, Edward Hejła i Tadeusz Szkarłat. W konkurencji drużynowej zwyciężyła reprezentacja KMP w Katowicach w składzie której byli reprezentanci kadry polskiej w strzelectwie.

Tyskie Koło SEiRP zajęło wysokie IV miejsce ( za reprezentacjami Kół SEiRP z Raciborza i Bytomia), otrzymując dyplom i medal.

Zobacz zdjęcia...

W dniu 30 kwietnia 2017 r. długoletni członek naszego Koła kol. Tadeusz ŁYCZEWSKI obchodził 90 rocznicę urodzin.

Z tej okazji dostojnego Jubilata odwiedzili członkowie Zarządu Koła nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach – prezes Tadeusz Szkarłat, v-ce prezes Bolesław Wrzesień , sekretarz Koła Mirosław Gluza oraz członek komisji Rewizyjnej Stanisław Duszyński. Prezes Zarządu wręczył dostojnemu Jubilatowi list gratulacyjny oraz złożył urodzinowe życzenia, wręczono również kwiatek oraz upominek. Spotkanie przy kawie upłynęło w miłej atmosferze przy wspomnieniach z okresu służby. Mjr w st. spocz. Tadeusz ŁYCZEWSKI urodził się w miejscowości Hołowczyce na

terenie byłego woj. lubelskiego. Do Milicji Obywatelskiej wstąpił w 1946 r, gdzie przeszedł różne szczeble kariery zawodowej, między innymi brał udział w działaniach grupy operacyjnej krypt.”Anna” a ostatnio pracował na stanowisku kierownika sekcji w Wydziale Dochodzeniowym Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach. Po przepracowaniu ponad 30 lat, w kwietniu 1977 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Ma jednego syna oraz dwoje wnucząt, którzy mieszkają w Tychach i często odwiedzają swojego „dziadka”, żona Róża która również była funkcjonariuszką KWP w Katowicach zmarła w 1993 r. zaledwie trzy miesiące po przejściu w stan spoczynku. Jubilat jest drugim z najstarszych członków tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, do którego należy od września 1999 roku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP oraz innymi odznaczeniami resortowymi.

Kolejny wyjazd na wycieczkę członków tyskiego Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych można uznać za bardzo udany. W dniu 27 kwietnia 2017 r. kilkudziesięciu członków Koła w towarzystwie małżonek i sympatyków wyjechało (oczywiście przy padającym deszczu) na wycieczkę do Wrocławia.

Stolica Dolnego Śląska przywitała nas ciepłą, słoneczną pogodą (oczywiście bez padającego deszczu). Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Afrykarium, znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego, gdzie można było podziwiać podwodny świat i roślinność Afryki. Duże wrażenie wywarło oglądanie fauny na rozległym terenie Ogrodu. Po kilku godzinach zwiedzania udaliśmy się do centrum, gdzie w restauracji pod nazwą „Przystanek Wrocek” (która przeszła „kuchenną rewolucję” Magdy Gessler) zjedliśmy obiad a po wypiciu kawy i skonsumowaniu smacznego sernika rozpoczęliśmy drugi etap zwiedzania.

Około godz.17.00 udaliśmy się do Muzeum Narodowego-Panorama Racławicka, gdzie podziwialiśmy wspaniały relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej w wykonaniu Jana Styki i Wojciecha Kossaka przy udziale innych artystów, którzy wykonując to dzieło (na przełomie 1893/94 roku we Lwowie) uczcili zwycięską bitwę stoczoną z wojskami rosyjskimi w dniu 4.04.1974 r. pod Racławicami przez wojska powstańcze pod wodzą gen. Tadeusza Kościuszki. Uczestnicy wycieczki byli zachwyceni możliwością uczestniczenia w niecodziennym spektaklu złudzeń. Wieczorem wyruszyliśmy w doskonałych nastrojach w drogę powrotną a zakończenie wycieczki odbyło się „oczywiście” przy padającym deszczyku.

Zobacz zdjęcia...

Niezwykle uroczysty charakter miało spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, które zorganizował zarząd tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w dniu 8 marca 2017 r. w kawiarni „Rapsodia” w Tychach.

W spotkaniu udział wzięły członkinie oraz małżonki członków Koła, którym towarzyszyli mężowie. Prezes Zarządu Koła Tadeusz Szkarłat złożył paniom życzenia z okazji ich święta. Panie obdarowane zostały pięknymi kwiatkami w doniczkach oraz porcelanowymi „słonikami”. Przy wspólnym obiedzie, kawie oraz ciastku, przy muzyce oraz przy oglądaniu slajdów z poprzednich spotkań integracyjnych i towarzyskich rozmowach miło upłynął ten kilkugodzinny czas.

Każdy z nas, aby być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, potrzebuje więzi z innymi!

W ostatni piątek tegorocznego karnawału czyli 24 lutego 2017 r. członkowie tyskiego Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych wraz z małżonkami zebrali się w lokalu „Kuchnia Babci Róży” w Tychach, gdzie najpierw odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła, w którym uczestniczył prezes ZW SEiRP w Katowicach Piotr Stypa wraz ze skarbnikiem wojewódzkim Jackiem Jędryszkiem.

Prezes Koła Tadeusz Szkarłat przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, następnie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej. Sekretarz Koła Mirosław Gluza przedstawił Plan Pracy na 2017 rok oraz preliminarz budżetowy. Uchwałą członków został powołany Komitet Organizacyjny Obchodów XXV Rocznicy Koła. Po przeprowadzonych głosowaniach prezes Koła przedstawił wykonaną przez siebie Kronikę Koła oraz ufundowaną Księgę Pamiątkową. Zaprezentowany został nowy baner (roll up) Koła, którego fundatorem był właściciel firmy IMPET-OCHRONA. W trakcie trwania zebrania były wyświetlane zdjęcia ze spotkań integracyjnych w formie slajdów na dużym ekranie. Prezes ZW SEiRP w swoim przemówieniu omówił najistotniejsze problemy środowiska służb mundurowych oraz zaapelował o przekazywanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Wśród uczestników spotkania przeprowadzona została zbiórka pieniężna na rzecz ciężko chorego 4 letniego Jasia Paszka – syna funkcjonariusza Policji z KMP Tychy Roberta. W ramach akcji charytatywnej można było nabyć kolorowe długopisy w cenie 5 złotych z nadrukiem logo Stowarzyszenia i okolicznościowym napisem związanym z jubileuszem XXV lecia Koła, które zostały zakupione z własnych środków. Akcja nie została jeszcze zakończona.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna w rytmach muzyki disco polo oraz polskich i światowych przebojów w znakomitym wykonaniu sympatyka naszego Koła Zenona Stankiewicza, którego granie i śpiew zakończyły wspaniałą zabawę w godzinach nocnych. Uczestnicy w doskonałych humorach, żałując że to koniec karnawału udali się na „zasłużony” wypoczynek.

W dniu 9 lutego 2017 r. grupa tyskich emerytów policyjnych zawitała do Teatru Rozrywki w Chorzowie by wziąć udział w spektaklu światowej sławy musicalu „Skrzypek na dachu”. Uczestniczyliśmy w jednym z największych spektakli teatru muzycznego, który narodził się w 1964 roku i nie starzeje się a w Teatrze Rozrywki w Chorzowie grany jest od listopada 1993 roku przy pełnej widowni. Zobaczyliśmy zabawną i wzruszającą opowieść o losach żydowskiej rodziny ze wsi Anatewka w czasach carskiej Rosji.

W dniu 25 stycznia w kawiarence przy kościele św. Jana Chrzciciela w Tychach odbyło się coroczne spotkanie środowisk kombatanckich. Organizatorem spotkania było Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z jego prezesem panią Alicją Madejską.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowych oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach, które było reprezentowane przez prezesa Zarządu Koła nr 3 Tadeusza Szkarłata. Zebrani łamali się opłatkiem. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy śpiewaniu kolęd. Akompaniował na gitarze sympatyk środowisk kombatanckich ks. Wojciech Wyciślik – emerytowany proboszcz Parafii św.Krzysztofa w Tychach.

Free AI Website Software