Archiwum 2016

[2023]    [2022]    [2021]    [2020]    [2018]    [2018]    [2017]

15 grudnia 2016 r. członkowie tyskiego Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych wraz z towarzyszącymi im małżonkami spotkali się w kawiarni „Rapsodia” na świąteczno-noworocznym spotkaniu opłatkowym.

Wśród zaproszonych gości obecni byli V-ce Prezydent Miasta Tychy Miłosz Stec, p.o. Komendant Miejski Policji mł. insp. Sławomir Wojtylak, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, insp.w st. spocz. Edward Lesiewicz wraz z małżonką, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów st. asp. sztab. Marcin Wróbel, prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pani Alicja Madejska. Po złożeniu życzeń świąteczno-noworocznych przez prezesa Zarządu Koła Tadeusza Szkarłata zebrani członkowie wraz z gośćmi złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem przy pieśniach kolędowych. Podczas tego spotkania odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich 5 nowym członkom oraz podpisana została umowa o współpracy pomiędzy tyskim Kołem SEiRP a Kołem Związku Żołnierzy WP w Tychach. Po zjedzeniu wigilijnej kolacji odbyło się nadzwyczajne zebranie Koła w związku z rezygnacją sekretarza Koła oraz skarbnika i członka Komisji Rewizyjnej. W wyniku jawnych wyborów do Zarządu Koła zostali wybrani Mirosław Gluza, który będzie pełnił funkcję sekretarza Koła i rzecznika prasowego, Mirosław Wypij na stanowisko skarbnika Koła oraz Stanisław Duszyński w skład Komisji Rewizyjnej Koła. Podjęta została również uchwała o podwyższeniu składki członkowskiej. Prezes Koła przedstawił na zakończenie zebrania założenia do Planu Pracy Koła w 2017 roku, które zostały zaakceptowane przez obecnych członków. Spotkanie przebiegło w miłej, przedświątecznej atmosferze.

W dniach 16-17 listopada 2016 r. kilkudziesięciu osobowa grupa członków tyskiego Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych wraz z rodzinami wyjechała autokarem na spotkanie z „zimą” w okolice Zakopanego.

W miejscowości Bańska Niżna zagościł w pensjonacie „Gazda”. Uczestnicy wycieczki popołudnie spędzili na kąpielach w wodach termalnych w „Termach Szaflary”. Wieczorem, w sali kominkowej odbyło się spotkanie integracyjne przy muzyce góralskiej i „strzelającym ogniu” z kominka. W trakcie spotkania serwowane były specjały przygotowane przez małżonkę Koła Gienka Orawca – Krystynę. Do późnych godzin nocnych wymieniano wspomnienia z czasów służby. Drugi dzień uczestnicy ponownie korzystali z termalnych kąpieli, gdzie w sumie pędzili ponad 9 godzin, w tym kilkanaście minut na „kulaniu” się po śniegu przez niektórych odważnych „morsów”. Wycieczka należała do bardzo udanej i przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze.

W dniu 11 listopada 2016 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości, członkowie zarządu tyskiego Koła nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wzięli udział w uroczystych obchodach.

Po mszy świętej w kościele pw. św.Marii Magdaleny nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik Powstańca Śląskiego, gdzie delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Uroczystość została uświetniona oprawą muzyczną w wykonaniu orkiestry dętej oraz koncertem tyskiego chóru mieszanego Presto Cantabile i solistów polskich scen operowych, którzy wykonali utwory klasyków wiedeńskich.

W dniu 20 października 2016 członkowie Zarządu Koła nr 3 w Tychach – prezes Tadeusz Szkarłat, v-ce prezes Bolesław Wrzesień i sekretarz – rzecznik prasowy Stanisław Duszyński udali się do Łazisk Górnych, gdzie odwiedzili najstarszego członka tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych kol. płk. w st. spocz. Franciszka Kasperczyka, który obchodził jubileusz 90-tych urodzin.

Prezes Zarządu wręczył dostojnemu Jubilatowi list gratulacyjny oraz złożył okolicznościowe życzenia, wręczono paczkę żywnościową, a sekretarz Koła Stanisław Duszyński wręczył słoik miodu z własnej pasieki, udzielając jednocześnie porad co do sposobu spożywania miodu. Spotkanie, w którym uczestniczyła córka Jubilata pani Danuta Ulczok upłynęło w miłej atmosferze. Płk w st. spocz. Franciszek Kasperczyk urodził się w Brzezince k/Oświęcimia. Do Milicji Obywatelskiej wstąpił w dniu 6.04.1945 r. Służbę pełnił w Mikołowie, Orzeszu, Pszczynie, Tychach i Katowicach. Pracował również w MSW w Warszawie, skąd w dniu 29.04.1973 r. przeszedł na emeryturę. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję prezesa tyskiego ZBOWiD-u. Jest jednym z najstarszych członków tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, do którego należy od 1992 roku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP i odznaczeniami resortowymi.

Przed dniem Wszystkich Świętych członkowie Zarządu tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zainicjowali odwiedzanie grobów zmarłych kolegów, którzy byli związani z naszym Kołem.

Zapalono znicze na grobach w Tychach - Wartogłowcu i w Bieruniu, by w ten sposób uczcić pamięć tych, którzy odeszli na wieczną służbę.

W dniu 6.10.2016 r. na strzelnicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bieruniu przy ul. Królowej Jadwigi 10, odbył się I Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Zarządu Koła nr 3 SEiRP w Tychach. W konkurencji: karabinek sportowy odległość 50 metrów. W zawodach wzięło udział kilkunastu członków Koła.

Najlepszym „strzelcem wyborowym” został Edward Hejła, drugie miejsce zdobył starszy brat Edwarda – Włodzimierz, natomiast trzecie miejsce zajął najstarszy uczestnik Turnieju-Honorowy Prezes Koła nr 3 w Tychach Józef Hejczyk. Zwycięzcy zawodnicy oprócz pucharów i dyplomów otrzymali również nagrody rzeczowe. Obsługę zawodów zapewnił prezes Klubu Strzelectwa Sportowego „Piast”w Bieruniu Władysław Chrząszcz, który był jednocześnie sędzią głównym. Impreza była połączona ze spotkaniem integracyjnym dla członków Koła i ich rodzin.

W dniu 2 września 2016 r. w Gostyni – gmina Wyry, na zaproszenie wójta Gminy Wyry Barbary Prasoł oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach, kilkunastu osobowa grupa członków tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wzięła udział w patriotycznym spotkaniu kombatantów i społeczeństwa w związku z 77 rocznicą wojny obronnej na Śląsku „Wrzesień 1939 Roku”.

Podczas spotkania pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 r. została odprawiona uroczysta msza św. oraz zaciągnięta została warta honorowa przed pomnikiem. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień został zaprezentowany utwór pt. ”Ostatni Bój Pułkownika Władysława Kiełbasy” oraz wręczono odznaczenia Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, które otrzymały osoby najbardziej zaangażowane w organizację obchodów. Na zakończenie uroczystości odbył się Apel Poległych, nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem, a orkiestra wojskowa odegrała sygnał „Śpij kolego”. Nad licznie zgromadzoną publicznością przeleciały samoloty. Była możliwość zwiedzenia polskiego schronu bojowego „Słowiniec”. Ze wspomnień śp. kpt. Franciszka Grzegorzka – uczestnika „Bitwy pod Wyrami wynika, że „po zaciętej obronie za rzeką Gostynką, nasi żołnierze pod wieczór w dniu 2 września założyli bagnety na broń i ruszyli do ataku, przeskakiwali rzekę, rzucali granaty ręczne do okopów niemieckich. Niemcy widząc, że ich opór jest nie do utrzymania zaczęli się wycofywać w głąb lasu. Nasze natarcie było bardzo skuteczne”.

W dniu 27 sierpnia 2016 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Stanisława i Stanisław Żabińscy z Katowic. W tym dniu dostojnych Jubilatów odwiedzili prezes tyskiego Koła SEiRP Tadeusz Szkarłat wraz z małżonką Krystyną, v-ce prezes Bolesław Wrzesień i sekretarz Koła, a zarazem rzecznik prasowy Stanisław Duszyński. Wszyscy złożyli serdeczne życzenia oraz wręczyli „jubileuszowym” małżonkom symboliczny prezent.

Mł.insp.w st. spocz. mgr Stanisław Żabiński pracował w tyskiej Policji na stanowisku naczelnika wydziału PG, a po reorganizacji był naczelnikiem w pionie kryminalnym. Po przejściu na emeryturę w 1994 r. wstąpił w szeregi tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, gdzie pełnił między innymi funkcję v-ce prezesa Zarządu i do chwili obecnej jest aktywnym członkiem, który cieszy się dużą sympatią wśród członków Koła.

15 lipca 2016 roku kilkudziesięciu członków Koła nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach wraz z rodzinami spotkało się na terenie Kompleksu Sportowego MOSiR nad jeziorem Paprocańskim. Był to pierwszy „Pikniku Weterana” z okazji Dnia Seniora Policyjnego.

Wśród zaproszonych gości byli Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach mł. insp. Sławomir Wojtylak, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach insp.w st. spocz. Edward Lesiewicz wraz z małżonką, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów asp. sztab. Marcin Wróbel oraz Prezes Zarządu Koła nr 4 Związku Emerytów i Rencistów Państwowej Straży Pożarnej st. ogn. poż. w st. spocz. Krzysztof Rybicki. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Koła Tadeusz Szkarłat, który następnie powitał zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników spotkania przekazując życzenia z okazji Dnia Seniora Policyjnego i zbliżającego się Święta Policji. Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich 9 nowo przyjętym członkom Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z naszego Koła. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia nastąpiła część integracyjna, w trakcie której uczestnicy spotkania korzystali z specjalnie przygotowanych poczęstunków oraz dania obiadowego. Nie zabrakło również potraw z grilla. Oprawę muzyczną zapewnił sympatyk naszego Koła Zenek Stankiewicz, którego granie na organach i śpiew „porwał” do tańca prawie wszystkich uczestników, a obecne na Pikniku panie nie miały możliwości nawet chwili wytchnienia. Zadowoleni oraz w dobrych nastrojach uczestnicy spotkania przed godziną 22.00 zakończyli spotkanie.

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Zarządem Terenowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, które podpisał Przewodniczący Zarządu asp. sztab. Marcin Wróbel, a Kołem nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach, podpisane przez Prezesa Zarządu Tadeusza Szkarłata.

Porozumienie mówi między innymi o współpracy w realizacji przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policyjnego, kultywowanie tradycji policyjnych, współuczestnictwo w imprezach kulturalno-oświatowych oraz udzielanie wzajemnej pomocy socjalnej.

W dniu 2 czerwca 2016 r. kilkunastu osobowa grupa emerytów z tyskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wraz z małżonkami, spotkała się przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji, skąd samochodami udali się do Pszczyny z zamiarem odwiedzenia księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberga i jego małżonki księżnej Daisy w Jego zamku.

Uczestnikom została przestawiona historia Zamku i poszczególnych rodów. Następnie przez ponad 2 godziny zwiedzili zamek wraz z Panią przewodnik, która przedstawiła wnętrza pszczyńskiego Zamku oraz gabinet miniatur, galerię portretów, wystawę „Znane i Nieznane” oraz zbrojownię i Stajnie Książęce. Kontynuując wycieczkę, uczestnicy udali się do Goczałkowic Zdroju, gdzie zwiedzali Ogrody Kapiasa, podziwiając architekturę ogrodową i kwiaty, a niektórzy uczestnicy wycieczki dokonali zakupu artykułów ogrodniczych i krzewów. Podczas spaceru po Zaporze Goczałkowickiej trochę popsuła się aura i zaczął padać deszcz. Po dużych wrażeniach z tej części wycieczki, uczestnicy udali się do Bierunia, gdzie zwiedzali Sanktuarium św.Walentego czyli słynny „Walencinek” a w gościnnej restauracji „Stylowa” ( naprzeciw kościółka ) odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego po spożyciu obiadu, przy kawie i ciastku omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem Koła.

Czternastu tyskich emerytów policyjnych z Koła nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w dniu 27 maja 2016 roku uczestniczyło wraz z małżonkami w spektaklu teatralnym „Cholonek” na deskach teatru „KOREZ” w Katowicach.

Sztuka grana przez aktorów w gwarze śląskiej cieszy się znakomitym powodzeniem od 2004 roku, uzyskując znakomite recenzje i nagrody. Śląska saga, której akcja rozgrywa się pomiędzy 1930 a 1950 rokiem, przedstawia opis Śląska i losy Ślązaków, ich mentalność, poczucie humoru i zarazem rys tragizmu tuż przed i po wojnie. Przedstawiona została w sposób sugestywny i ekspresyjny, dzięki znakomitej grze aktorów. Po ponad dwóch godzinach trwania spektaklu długotrwałe brawa publiczności potwierdziły, że warto było ten piątkowy wieczór poświęcić na udział w tym przedstawieniu.

23 maja 2016 r. reprezentacja tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wzięła udział w Turnieju Strzeleckim o Puchar Prezesa Koła SEiRP w Katowicach na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich.

Drużyna w składzie: Bieliński Edmund, Hejła Edward, Hejła Włodzimierz i Paluch Zdzisław w klasyfikacji drużynowej zajęła V miejsce ( przy 16 startujących drużynach ), natomiast w klasyfikacji indywidualnej kol. Edward Hejła zajął IV miejsce. Konkurencja strzelecka odbyła się na dystansie 25 metrów z broni sportowej ( pistolety ). Po dekoracji medalami i dyplomami, uczestnicy zawodów zostali poczęstowani tradycyjną grochówką.

W dniu 10 maja 2016 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach miała miejsce uroczystość związana z podpisaniem Porozumienia o Współpracy pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Tychach, a Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych-Koło nr 3 w Tychach.

Podpisy pod Porozumieniem złożyli Komendant Miejski Policji w Tychach insp.mgr Dariusz Nowak i Prezes Zarządu Koła nr 3 SEiRP w Tychach mgr Tadeusz Szkarłat. Podpisane Porozumienie dotyczyło między innymi podtrzymywania tradycji patriotycznych, kształtowania pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, udziału członków Stowarzyszenia w uroczystościach policyjnych oraz współpracy pomiędzy oficerem prasowym KMP Tychy, a rzecznikiem prasowym Koła. W uroczystości podpisania uczestniczyli oficer prasowy asp. Barbara Kołodziejczyk i rzecznik prasowy Koła nr 3 SEiRP w Tychach Stanisław Duszyński.

Wycieczka do Tyskiego Browarium i Tyskich Browarów Książęcych oraz do Miejskiego Muzeum w Tychach.

W dniu 21 kwietnia 2016r. członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Tychach wraz z małżonkami wzięli udział w wycieczce do Tyskiego Browarium i Tyskich Browarów Książęcych oraz do Miejskiego Muzeum w Tychach. Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy zostali poczęstowani obiadem w jednym z lokali gastronomicznych.

Jubileusz 80-lecia urodzin obchodził mł. insp. w st. spocz., mgr Józef HEJCZYK – były Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach oraz były długoletni Prezes Zarządu Koła nr 3.

Z tej okazji dostojnego Jubilata odwiedzili przedstawiciele Zarządu Koła: Wiceprezes - Bolesław Wrzesień, Skarbnik - Edmund Bieliński oraz członek Komisji Rewizyjnej - Włodzimierz Hejła, którzy złożyli Koledze Józefowi serdeczne życzenia, wręczając wiązankę kwiatów oraz pamiątkowy zegar z logo SEiRP.

Członkowie Koła nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 9 marca 2016 roku spotkali się w Domu Przyjęć „Paprotka”w Tychach. W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach kol. Edward Lesiewicz. Z okazji „Dnia Kobiet” paniom złożono życzenia oraz wręczono kwiaty.

V-ce Prezes ZW SEiRP Edward Lesiewicz wręczył legitymacje członkowskie naszym nowym kolegom, które otrzymali:
Eugeniusz CZARDYBON, Marek SERWATA, Alwin SKRZYPCZYK, Lech WARECKI oraz Bolesław KŚCIUK. W części roboczej spotkania odbyły się wybory uzupełniające do zarządu Koła. W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie został wybrany kol. Tadeusz Szkarłat. W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Koła kol. Jerzego Małeckiego, na funkcje prezesa Zarządu został wybrany Tadeusz Szkarłat, natomiast Jerzy Małecki został członkiem Zarządu. Prezes Zarządu Koła nr 3 Tadeusz Szkarłat po podziękowaniu za wybór i zaufanie, jakim go obdarzyli koledzy i koleżanki, przedstawił następnie Plan Pracy Koła nr 3 na 2016 rok, który został przyjęty do realizacji przez uczestników. Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach Edward Lesiewicz omówił temat związany z przekazywaniem 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP oraz zaoferował pomoc w rozliczeniu formularzy PIT. Po zakończeniu części oficjalnej, w miłej atmosferze kontynuowano część integracyjną.

AI Website Software