WSPIERAJĄ NAS:

W dniu 15 września 1992 roku w świetlicy Komendy Rejonowej Policji w Tychach odbyło się zebranie założycielskie 21 osobowej grupy inicjatywnej.

Zebrani na tym spotkaniu emeryci i renciści policyjni po zapoznaniu się ze Statutem postanowili utworzyć Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych rejonu tyskiego.

W wyniku jawnego głosowania został wybrany tymczasowy zarząd Koła w składzie:

1. mjr w st. spocz. Eugeniusz GARBECKI – przewodniczący Koła
2. kpt. w st. spocz. Marian KWAŚNY – z-ca przewodniczącego
3. kpt. w st. spocz. Józef TKACZ – sekretarz
4. chor. w st. spocz. Bernard GIZDOL – skarbnik.

Pierwsze zebranie członków tyskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych odbyło się w dniu 21 listopada 1992 roku. W zebraniu uczestniczył Komendant Rejonowy Policji w Tychach, podinsp. mgr Zdzisław Haraś oraz przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Policjantów przy KRP w Tychach, podkom. Michał Malik.

Zapoznano zebranych członków ze Statutem Stowarzyszenia oraz omówiono cele i znaczenie Stowarzyszenia i sprawy organizacyjne.

Zebrani członkowie Koła w liczbie 36 w głosowaniu jawnym zaakceptowali wybór Zarządu Koła w dotychczasowym składzie. Członkowie Koła postanowili, że składki członkowskie będą płacone dobrowolnie w wysokości zadeklarowanej w swych deklaracjach członkowskich .

DOTYCHCZASOWI PREZESI TYSKIEGO KOŁA :

1. Eugeniusz GARBECKI, 15.09.1992 r. – maj 1993 r.
2. Marian KWAŚNY, 15.12.1993 r – 9.10.2009 r.
3. Józef HEJCZYK, 9.10.2009 r. – 26.03.2014 r.
4. Jerzy MAŁECKI, 26.03.2014 r. – 9.03.2016 r.
5. Tadeusz SZKARŁAT, - od 9.03.2016 r.

Zobacz, historyczny Protokół z zebrania założycielskiego.

Dyżury i posiedzenia Zarządu Koła nr 3 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach, odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach 16:00-18:00, w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.
                                                                    
                                                          SKŁAD ZARZĄDU:

PREZES ZARZĄDU - Tadeusz SZKARŁAT, 📲 +48 606 111 628
WICEPREZES - Andrzej TRZCIŃSKI, 📲 +48 600 343 557
SEKRETARZ - Józefa OSIOR,📲 +48 790 027 097
SKARBNIK - Anna BANKIEL, 📲 +48 661 072 075
RZECZNIK PRASOWY - Janusz HAJDUKIEWICZ, 📲 +48 799 100 359
KRONIKARZ - Marian KUCZMIŃSKI, 📲 +48 694 141 950
CZŁONEK ZARZĄDU - Andrzej KUBACKI, 📲 +48 603 612 904

                                                        KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY - Roman GABZDYL, 📲 +48 508 320 757
WICEPRZEWODNICZĄCY - Wojciech ŁECHTAŃSKI, 📲 +48 600 227 618
SEKRETARZ KOMISJI - Stanisław DUSZYŃSKI, 📲 +48 698 610 511
                                      

Informujemy, że składka członkowska od dnia 1.01.2024 r. wynosi 60 zł od członka zwyczajnego i współmałżonka i jest płatna do 31 marca 2024 roku. Wpisowe dla nowego członka Koła wynosi 10 zł.

Dane do przelewu/wpłaty znajdują się poniżej. ⬇︎

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
al. Bielska 46
43-100 Tychy


Numer rachunku bankowego:
BNP PARIBAS S.A. - 94 2030 0045 1110 0000 0424 2260 

Szanowni Państwo.
Koleżanki i Koledzy.

Serdecznie witamy na internetowej stronie Zarządu Koła nr 3, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach.

Jesteśmy organizacją, która zrzesza byłych funkcjonariuszy Policji (także wdowy i wdowców) uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tychach zostało założone przez grupę inicjatywną we wrześniu 1992 roku.

Do najważniejszych form działalności Stowarzyszenia należy zaliczyć:

✔️ Udzielanie pomocy emerytom i rencistom policyjnym oraz członkom ich rodzin w sprawach socjalno-bytowych.

✔️ Organizowanie spotkań integracyjnych ,wycieczek krajoznawczych oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin.

✔️ Organizowanie uroczystych spotkań z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora Policyjnego, Świąt Bożego Narodzenia, udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych.

✔️ Uroczyste obchody jubileuszy członków Stowarzyszenia.

✔️ Współpraca z organami administracji samorządowej, związkami zawodowymi policjantów, stowarzyszeniami służb mundurowych i kombatanckimi.

Okres stanu spoczynku dla wielu - policjantek i policjantów – jest okresem trudnym, zaczyna się nowy rozdział w życiu, często nie można się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Zachęcamy więc do aktywności a my postaramy się udzielić w tym zakresie rad i pomocy.

Wstępujcie do naszego Stowarzyszenia!

Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni!

Możemy wspólnie kształtować dobry obyczaj wzajemnego szacunku!


                                                                                     Zarząd
                                             Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
                                                                                  w Tychach

Drag & Drop Website Builder